Mapa stranica | Prijava

Tečajevi u Zagrebu se održavaju na:

Lokacija 1:
Mjesna samouprava Petar Zrinski, Primorska 32


Lokacija 2:
Savez Dodir, Medulićeva 34

 


Termini održavanja Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika


2. stupanj 4. stupanj
Ponedjeljak

 

MS Petar Zrinski, Primorska 32
1. grupa: 16:00 – 17:30
2. grupa: 17:30 – 19:00

Savez Dodir, Medulićeva 34
3. grupa: 19:30 – 21:00

 

Utorak

 

MS Petar Zrinski, Primorska 32
1. grupa: 16:30 – 18:00
2. grupa: 18:00 – 19:30
3. grupa: 19:30 – 21:00

 


Srijeda

 

MS Petar Zrinski, Primorska 32
4. grupa: 17:00 – 18:30

 


 

  

 View Tečaj Zagreb in a larger map

 

 

 

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu