Mapa stranica | Prijava

Tečaj u Splitu održava se na

Lokacija:
Info zona,
Jerina ulica 1

 


Termini održavanja Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika 2017./2018.


2. semestar
subotom, 09:00 – 10:30

4. semestar
subotom 10:30 – 12:00

 


Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu