Mapa stranica | Prijava

Tečaj u Splitu održava se na

Lokacija:
Info zona,
Jerina ulica 1

 


Termini održavanja Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika 2017./2018.


1. semestar
1. grupa: četvrtkom, 18:00 – 19:30

3. semestar
1. grupa: subotom 10:30 – 12:00

 


Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu