Mapa stranica | Prijava

Tečaj u Splitu održava se na

Lokacija:
Info zona,
Jerina ulica 1

 


 

Termini održavanja Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika 2018./2019.


Tečaj će se održavati petkom u terminu 
17:30 – 19 sati.

 

Tečaj počinje 19.10.2018. 

 

Upisi će se obaviti na prvom satu tečaja.
Na upis je potrebno donijeti:

 

1.    indeks
2.    500 kn za didaktičke materijale i administrativne troškove 


Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu