Mapa stranica | Prijava

Služba podrške nudi dvije specifične usluge koje olakšavaju svakodnevni život gluhoslijepim osobama:


1. Intervenor – podrška za izlazak iz izolacije

Intervenor je osoba koja je educirana za rad sa osobama koje imaju višestruka senzorna oštećenja te poznaje sve potrebne načine komunikacije koje koriste gluhoslijepe osobe. Osim toga, posjeduje specifične vještine za pružanje svakodnevne vizualne podrške gluhoslijepim osobama.

Osnovna uloga intervenora je pružanje svakodnevne podrške u sigurnom kretanju (odlazak u trgovinu, kod prijatelja, u šetnju i sl.), davanje svih potrebnih vizualnih informacija (čitanje pošte, cijena namirnica u trgovini), opis novih informacija u okolini (npr plakati, ), te olakšavanje komunikacije s okolinom ( razgovor s susjedom, s prijateljem, prodavačem i sl).

Primajući svakodnevnu podršku, gluhoslijepe osobe postaju svjesnije što se događa u njihovoj okolini te time izgrađuju svoje samopouzdanje, postaju uključenije u zajednicu te mogu samostalno donjeti ispravnu odluku. 

 

Intervenori rade sa,
a ne za gluhoslijepe osobe.

 

 

2. Home instructor – podrška u dostojanstvenom starenju kod osoba sa dvostrukim oštećenje vida i sluha

Vrlo specifična usluga usmjerena starijim gluhoslijepim osobama u njihovim vlastitim domovima, kao i u domovima za starije osobe te u njihovoj zajednici. Home instructori educiraju gluhoslijepe osobe i članove njihove obitelji ili osoblja ako su u domovima ili kod skrbnika te ih podržavaju i jačaju u njihovoj odluci da vode aktivan život, da imaju dostojanstveno starenje. Uče ih da ni starost ni gluhosljepoća ne moraju biti izgovor za izolaciju i usamljenost. Za razliku od intervenora, home instructori trebaju dodatne vještine za rad sa starijom populacijom te posjeduju posebna znanja o psihologiji starenja i gerontologiji općenito.
 

 

 

 VAŽNO!!!

Intervenori i home instructori nisu ništa manje važni od prevoditelja gluhoslijepim osobama. Naravno da je gluhoslijepim osobama potrebna profesionalna i kvalitetna komunikacijska podrška u formalnim situacijama (poput prevođenja u bolnicama, sudu, policiji), no da bi mogli voditi samostalan život (obaviti kupnju, šetnju i druge sitne obaveze neophodni su im intervenori i home instructori. Bez intervenora i home instruktora život gluhoslijepe osobe osuđen je na usamljenost i izolaciju.

 


 

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu