Mapa stranica | Prijava

Tečaj u Osijeku se održava na lokaciji:

 

Lokacija:

Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
Trg Ante Starčevića bb
(pothodnik)

 

 


Termini održavanja Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika 2017./2018.

2. semestar
1. grupa: ponedjeljkom, 17:30 – 19:00
2. grupa: četvrtkom, 16:00 – 17:30

 

4. semestar
četvrtkom, 17:30 – 19:00


 

 

 

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu