Mapa stranica | Prijava

Na ovoj stranici se nalazi kompletna arhiva listova Dodir u PDF i TXT formatu.

Da biste vidjeli dokumente u PDF formatu trebate:


Skinite Acrobat Reader ovdje:

Dokumente možete snimiti na svoj hard disk klikom na pripadajuću ikonicu PDF ili TEXT verzije.

 

List Dodir
broj 47

(III. / 2012.)

TEMA BROJA:
Dodir stvara umjetnost

List Dodir
broj 46

(II. / 2012.)

TEMA BROJA:
Međunarodne organizacije

List Dodir
broj 45

(I. / 2012.)

TEMA BROJA:
Usherov sindrom

List Dodir
broj 44

(III. / 2011.)

TEMA BROJA:
Doktori sa srcem

List Dodir
broj 43

(II. / 2011.)

TEMA BROJA:
Pomagala za gluhoslijepe osobe

List Dodir
broj 42

(I. / 2011.)

TEMA BROJA:
Služba podrške

 

List Dodir
broj 41

(III. / 2010.)

TEMA BROJA:
Centar za prevođenje Hrvatskoga znakovnog jezika 

 

List Dodir
broj 40

(II. / 2010.)

TEMA BROJA:
Gluhoslijepe žene u ponoru diskriminacije

 

List Dodir
broj 39

(I. / 2010.)

TEMA BROJA:
15. godina udruge Dodir

 

List Dodir
broj 38

(III. / 2009.)

TEMA BROJA:
Gluhoslijepe osobe i Konvencija UN i pravima osoba s invaliditetom

  

 

List Dodir
broj 37

(II. / 2009.)

TEMA BROJA:
efsli - Europski forum prevoditelja znakovnog jezika  

 

List Dodir
broj 36 SPECIAL

(I. / 2009.)

TEMA BROJA:
Zakon o prevoditeljima znakovnog jezika  

 

List Dodir
broj 36

(I. / 2009.)

TEMA BROJA:
Zakon o prevoditeljima znakovnog jezika

 

List Dodir
broj 35

(III. / 2008.)

TEMA BROJA:
Home instructors

 

List Dodir
broj 34

(II. / 2008.)

TEMA BROJA:

6. konferencija EBU-a
2. Opća skupština EDbU-a
 

List Dodir
broj 33

(I. / 2008.)

TEMA BROJA:
EDbU - European Deafblind Union

 

List Dodir
broj 32

(III. / 2007.)

TEMA BROJA:
Lokalne udruge

 

List Dodir
broj 31

(II. / 2007.)

TEMA BROJA:
Prevoditelji hrvatskoga znakovnog jezika 

 

List Dodir
broj 30

(I. / 2007.)

TEMA BROJA:
Gluhoslijepi i gluhi studenti 

   List Dodir

broj 29
(III. / 2006.)

TEMA BROJA:
Dodirnimo umjetnost

 

List Dodir
broj 28

(II. / 2006.)

TEMA BROJA:
Tečaj hrvatskoga znakovnog jezika

 

List Dodir
broj 27

(I. / 2006.)

TEMA BROJA:
Prava gluhoslijepih osoba

List Dodir
broj 26

(III. / 2005.)

TEMA BROJA:
Vodeće organizacije gluhoslijepih osoba u Europi i svijetu WFDb i EDbU

 

List Dodir
broj 25

(II. / 2005.)

TEMA BROJA:
Obrazovni prevoditelj

 

List Dodir
broj 24

(I. / 2005.)

TEMA BROJA:
O nama

 

List Dodir
broj 23

(III. / 2004.)

TEMA BROJA:
Hrvatski znakovni jezik

 

List Dodir
broj 22

(II. / 2004.)

TEMA BROJA:
Partner u komunikaciji s djetetom s gluhosljepoćom

 

List Dodir
broj 21

(I. / 2004.)

TEMA BROJA:
Kreativno stvaralaštvo gluhoslijepih osoba

 

List Dodir
broj 20

(III. / 2003.)

TEMA BROJA:
Služba podrške

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu