Mapa stranica | Prijava

efsli logo
od 2007. članica EFSLI (European Forum of Sign Language Interpreters)
http://www.efsli.org/efsli/index.html


EDbU logo
od 2003. Članica EdbU (European Deafblind Union)
http://www.edbu.org


WFDB logo
od 2000. članica WFDb (World Federation of the Deafblind) – od 2001. Predsjednica Udruge članica je izvršnog odbora i predstavnica za Europu
http://www.wfdb.org


DBI logo
od 1998. članica DbI (Deafblind International)
http://www.deafblindinternational.org

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu