Mapa stranica | Prijava

Tečaj u Čakovcu održava se na

Lokacija:
Učiteljski fakultet u Čakovcu,
Dr. Ante Starčevića 55
učionica 34

 

 

 

 


Termini održavanja Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika


2.semestar

utorak, 15:15 - 16:45

4. semestar
utorak, 17:00 - 18:30

 


Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu