Mapa stranica | Prijava

Tečaj u Čakovcu održava se na

Lokacija:
Učiteljski fakultet u Čakovcu,
Dr. Ante Starčevića 55
učionica 34

 

 

 

 


Termini održavanja Tečaja hrvatskoga znakovnog jezika


1.semestar

-

3. semestar
-

 


Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu