Mapa stranica | Prijava

Savjeti o korištenju prevoditelja znakovnog jezika

Nemate iskustva s prevoditeljima znakovnog jezika? Sastavili smo sljedeći popis kako bi vam olakšali proces rada s prevoditeljem.

Priprema
- važno je pripremiti materijale za prevoditelja kako bi se on mogao upoznati sa građom, terminima ili specifičnim frazama

Obraćajte se direktno korisniku, a ne prevoditelju 
- izbjegavjate rečenice poput “Recite mu… ; Pitajte ga…”
- zadržite kontakt očima s korisnikom unatoč tomu što će on gledati svog prevoditelja 
- prevoditelji poštuju svoj Etički kodeks koji zahtijeva nepristran pristup i povjerljivost – nemojte prevoditelja pitati za mišljenje ili komentare
- ne zahtijevajte od prevoditelja da neke stvari izostavi iz prijevoda – posao prevoditelja je da prevodi sve uključujući i zvukove iz okoline poput zvonjave telefona, sporednih razgovora

Govorite uobičajeno
- govorite normalnim tempom. Prevoditelj će vas zamoliti da usporite ili ponovite ako će to biti potrebno

Imajte na umu da uvijek postoji blago kašnjenje u procesu prevođenja
- korisnik ne može primati više od jedne vizualne informacije odjednom, nemojte govoriti u isto vrijeme, ako ste ga npr. zamolili da nešto pročita

Pazite na osvjetljenje i buku
- prevoditelj mora biti vidljiv korisniku
- pitajte prevoditelja i korisnika da li su zadovoljni svojim položajem
- izoliranje pozadinske buke omogućuje prevoditelju da jasno čuje govornika

Prevođenje na znakovni jezik je fizički i kognitivno zahtjevan posao
- prevoditeljima su potrebne povremene pauze
- intenzivna prevođenja duža od dva sata zahtijevaju najmanje dva prevoditelja

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu