Mapa stranica | Prijava

KERAMIČKA RADIONICA

Gluhoslijepe osobe također se izražavaju oblikovanjem gline, stvaranjem novih oblika i forma. Skromni počeci, igre sa glinom, pa tečajevi gline, edukacija, rad na kolu rezultirali su time da danas imamo i individualnu i grupnu radionicu, za početnike i napredne.

Keramička radionica redovito sudjeluje na svim skupnim izložbama, a do sada je održana i jedna samostalna keramička izložba.

2003.
“Govor tijela“, Gradska knjižnici, Zagreb

Tehnička podrška: Ribosom d.o.o.

Zahvaljujemo na doniranome web hostingu